GDPR

Beskyttelse af personlige oplysninger


(Protection of personal information.

To obtain this message in English please contact us by e-mail.)


Version 1 af 29. marts 2019.


Beskyttelse af personlige oplysninger vedrørende ITPA’s kunder og underleverandører.


I forbindelse med indgåelse af kundeforhold, eller forhold til underleverandører samt i forbindelse med opfyldelse af kontraktlige forpligtelser med ITPA, vil ITPA som data ansvarlig og databehandler indsamle og bearbejde dine personlige oplysninger med de formål for øje, som er beskrevet nedenfor.


ITPA behandler persondata i overensstemmelse med EU’s databeskyttelsesdirektiv (GDPR) and den danske persondatalovgivning.


Vær venlig at gennemlæse nedenstående med henblik på at blive oplyst om, hvordan vi behandler dine personlige oplysninger i forbindelse med levering af vores serviceydelser.

 

1.    Hvilke data indsamler vi og til hvilke formål

Vi kan indsamle og behandle følgende typer personoplysninger med det formål at levere tjenester til dig eller købe dine tjenester og med henblik på overholdelse af gældende juridiske eller lovgivningsmæssige krav og / eller interne politikker; indsamling af din tilbagemelding og optimering af vores tjenester til dig; dokumentationskrav; håndtering af anmodninger, klager og krav; håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndighederne; rådgivningsopgaver:

Dit navn; alder; fødselsdato; telefonnummer; foto; e-mail adresse; titel; detaljer om beskæftigelse og uddannelse (f.eks. tidligere beskæftigelses- og uddannelsesdetaljer).

 

2.    Hvor får vi dine personlige oplysninger

Vi indsamler for det meste dine personlige data direkte fra dig, men vi kan også indsamle data fra hjemmesider og sociale medier, hvor sådanne oplysninger ofte er tilgængelige.

 

3.    Retsgrundlaget for indsamling og behandling af dine personlige data

 

Vi indsamler og behandler dine data baseret på følgende artikler i GDPR:

Art. 6 stk. 1 (a) dit samtykke

Art. 6, stk. 1, litra b), udførelse af en kontrakt med dig

Art. 6, stk. 1, litra c) overholdelse af den juridiske forpligtelse, som ITPA er underlagt

Art. 6 stk. 1 (f) ITPA’s legitime interesser

Art. 9 stk. 2 (a) dit udtrykkelige samtykke

De legitime interesser, som ITPA forfølger, inkluderer følgende formål: Udførelse af vores kontraktlige forpligtelser over for dig og overholdelse af interne politikker og dokumentationskrav. Disse processer er nødvendige for effektiv drift af vores forretning og kræver indsamling og behandling af dine personlige data.

 

4.    Hvem deler vi dine personlige data med, og hvorfor?

I forbindelse med et eller flere formål, der er beskrevet ovenfor, kan dine personlige data videregives til og deles med følgende modtagere: Offentlige myndigheder; vores professionelle rådgivere (f.eks. revisor og juridiske rådgivere); service- og it-leverandører.

 

5.    Hvem overfører vi dine personlige data til?

Overførsel af personoplysninger til databehandlere.

Vi overfører muligvis dine data til it-udbydere, herunder leverandører af cloud-tjenester, eller til eksterne tjenesteudbydere, der behandler og / eller gemmer dine personlige data på vores vegne.

Overførsel af personoplysninger til modtagere i lande uden for EU / EØS

Vi overfører muligvis dine personlige data til modtagere beliggende i lande uden for EU / EØS til de formål, der er anført i afsnit 1. I sådanne tilfælde er det retslige grundlag for den internationale overførsel enten EU's Model Clause Agreement, US Privacy Shield Certification eller anden passende mekanisme.

 

6.    Hvor længe gemmer vi dine data?


Vi lagrer dine personlige data så længe som nødvendigt for at opfylde ovenstående formål.

 

7.    Dine rettigheder

Jævnfør betingelserne i den gældende databeskyttelseslovgivning har du følgende rettigheder:

Retten til at anmode om adgang til dine personlige data

Ret til korrektion af dine personlige data

Ret til sletning af dine personlige data

Retten til begrænsning af behandlingen af ​​dine personlige data

Retten til dataportabilitet

Retten til indsigelse mod behandlingen af ​​dine personlige data

Bemærk, at disse rettigheder ikke er absolutte, da de bør afbalanceres mod lovkrav og ITPA’s legitime interesser.

 

 

Du har også ret til at indgive en klage til den kompetente tilsynsmyndighed: Datatilsynet.

 

Borgergade 28, 5

1300 København K

Telefon: 33 19 32 00

dt@datatilsynet.dk

 

8.    Kontakt

Kontakt venligst ITPA på kva@itpa.dk hvis du har spørgsmål til beskyttelse af dine personlige data eller hvis du ønsker at udøve din lovmæssige ret.

ITPA ApS

Valdemarsgård 13

4320 Lejre

Telefon: +45 53 74 71 84

CVR Nr: 40 38 93 26

 

9.    Revision af vores privatlivsmeddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger

Vi holder vores privatlivsmeddelelse under regelmæssig gennemgang, og privatlivsmeddelelsen kan derfor blive ændret. Datoen for den seneste revision af beskyttelse af personlige oplysninger findes øverst på siden.